Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Κονδύλια 285 εκατομμυρίων για την κατάρτιση των ανέργων παραμένουν αναξιοποίητα

Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο Λευτέρης Αυγενάκης

Κοινοτικά κονδύλια ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ για την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης 63.300 ανέργων παραμένουν εδώ και περίπου δύο χρόνια αναξιοποίητα, όπως επισημαίνει και το προεδρείο του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ).....

Για το θέμα, ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρης Αυγενάκης, κατέθεσε συγκεκριμένη παρέμβαση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Λ. Κατσέλη, από την οποία ζήτησε να μεριμνήσει άμεσα τόσο για την έναρξη κατάρτισης των ανέργων όσο και για να μην χαθούν πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι.

Ειδικότερα, ο κ. Αυγενάκης επισημαίνει στο έγγραφό του ότι «250 επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους, επιστημονικούς συνεργάτες και εκπαιδευτές, παραμένουν σε ομηρία δύο ολόκληρα χρόνια, περιμένοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης έξι διαγωνισμών ανάθεσης προγραμμάτων κατάρτισης, πιστοποίησης και εγγυημένης απασχόλησης» και σημειώνει ότι «σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ), το φορέα που εκπροσωπεί 156 ΚΕΚ -πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης ενηλίκων όπου απασχολούνται περίπου 4.000 εργαζόμενοι ως μόνιμο προσωπικό και πάνω από 15.000 εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων - από την καθυστέρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο για χιλιάδες ανέργους και εργαζομένους, όσο και για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου και το μέλλον της Επαγγελματικής Κατάρτισης».

Συμπληρώνει επίσης «οι εκπρόσωποι του ΕΛΣΕΚΕΚ υπενθυμίζουν ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, οι προς διάθεση πόροι για την επαγγελματική κατάρτιση ανέρχονται στο ποσό του 1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή του 1/3 της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που για την προγραμματική περίοδο ανέρχεται στο ποσό των 5 δισ. Ευρώ». Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνει ότι «τίθεται σε κίνδυνο ακόμα και η λειτουργία των ίδιων των ΚΕΚ, ενώ διαφαίνεται η απώλεια σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων, ύψους 285 εκατ. Ευρώ» και τονίζει ότι είναι κρίσιμο «όπως ληφθούν άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσουν όλοι οι διαγωνισμοί, που εκκρεμούν και αφορούν επιδοτούμενα προγράμματα σε έξι τομείς:
  1. Κατάρτιση 3.600 ανέργων σε πιστοποιημένα KEK, με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τον τουρισμό (45,4 εκατ. ευρώ).
  2. Κατάρτιση 7.500 ανέργων στα «πράσινα» επαγγέλματα (94,6 εκατ. ευρώ).
  3. Κατάρτιση 30.000 ανέργων στη χρήση Πληροφορικής (30 εκατ. ευρώ).
  4. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης σε 10.000 άνεργους (15,5 εκατ.).
  5. Κατάρτιση 4.000 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης TΠE (14,4 εκατ. ευρώ).
  6. Δράσεις για 8.200 άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (85 εκατ.)».
Επιπλέον, ο κ. Αυγενάκης υποστηρίζει ότι «ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης υποστηρίζει μάλιστα πως με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και εν τέλει την υλοποίηση των συγκεκριμένων Προγραμμάτων θα επιτευχθεί:
-         Δυναμική προσαρμογή και συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας.
-         Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.
-         Τοποθέτηση των καταρτισθέντων ανέργων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού της μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και αποτέλεσμα τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου.
-         Μείωση της ανεργίας με την τόνωση της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της εισοδηματικής πολιτικής, οδηγώντας τη χώρα στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυγενάκης ερωτά την αρμόδια Υπουργό «για ποιο λόγο παραμένουν αναξιοποίητα από το 2009 προγράμματα κατάρτισης τουλάχιστον 63.000 ανέργων, συνολικού προϋπολογισμού 285 εκατ. ευρώ, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη λειτουργία των ΚΕΚ», ενώ ζητά να δεσμευτεί ότι «το Υπουργείο θα λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ότι δεν θα χαθούν κοινοτικοί πόροι ύψους 285 εκατ. ευρώ»

Επιπλέον, ζητά «να επιληφθεί του θέματος, προκειμένου να υπάρξει άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης των 2 διαγωνισμών που αφορούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων στα «Πράσινα Επαγγέλματα» και στα Επαγγέλματα Τουρισμού και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων το γρηγορότερο δυνατό, αλλά και την προώθηση της αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τους υπόλοιπους 4 διαγωνισμούς που εκκρεμούν»

Σημειώνεται ότι ο κ. Αυγενάκης θα καταθέσει τη Δευτέρα και σχετική επίκαιρη ερώτηση για το θέμα, καλώντας την κα. Κατσέλη να τοποθετηθεί από το βήμα της Βουλής και να λάβει σαφή θέση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου